Trang chủ » Qui Trình Làm Việc » QUI TRÌNH THI CÔNG

QUI TRÌNH THI CÔNG

1. Gặp mặt, tìm hiểu nhu cầu cụ thể. Nhận yêu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi thông tin.
2. Thoả thuận cụ thể về thi công phí, thời hạn bàn giao hồ sơ, trách nhiệm của các bên, mẫu hợp đồng.
3. Sau khi ký kết Hợp đồng kinh tế thi công, chuẩn bị Phương án triển khai thi công. Thực hiện các công tác chuẩn bị ban đầu : hàng rào, kho bãi tập kết vật liệu…..
4. Triển khai công việc thi công tại công trường theo kế hoạch thi công chi tiết đã được vạch sẵn – bao gồm 3 giai đoạn cơ bản , mỗi giai đoạn đều có phần kiểm tra, giám sát và nghiệm thu hoàn thành từng giai đoạn, từng hạng mục.
a. Triển khai công tác thi công phần móng.
b. Triển khai công tác thi công phần thân.
c. Triển khai công tác thi công phần hoàn thiện : tô trát, ốp lát, sơn mattit.
5. Sau khi hoàn thành công việc thi công, chuẩn bị tổng hợp Hồ sơ quyết toán công trình.
6. Lập Hồ sơ Quyết toán trình Chủ đầu tư.
7. Lập thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
8. Thanh lý Hợp đồng kinh tế.
9. Các cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia dự án đánh giá nội bộ về công việc đã thực hiện. Tổng hợp và lưu trữ Hồ sơ công việc.
Các tài liệu, hồ sơ của quá trình thi công bao gồm:
+ Tài liệu, hồ sơ pháp lý:
 - Hợp đồng kinh tế, thoả thuận...
 - Bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt.
 - Biện pháp thiết kế tổ chức thi công, an toàn lao động… đã được tư vấn giám sát phê duyệt.
+ Tài liệu, hồ sơ quản lý thi công, chất lượng
+ Tài liệu, hồ sơ thanh quyết toán: Dự toán, biên bản nghiệm thu khối lượng... Các tài liệu, hồ sơ này được sắp xếp theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính và hướng dẫn lập hồ sơ hoàn công. Hồ sơ công trình được nộp và lưu giữ (theo quy định của Công ty) tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ.
Vietmycorp

Tin KhácTư vấn 24/7

Tư vấn trực tuyến

close

Vui lòng hoàn tất trước khi trao đỏi cùng tư vấn viên